Disclaimer

De onderstaande tekst is van toepassing op de website kortingscode-actiecode.net. Door de website te gebruiken stemt u, de bezoeker van deze website, in met onze disclaimer.

 

Eigendom
De website kortingscode-actiecode.net en alle onderdelen van de website, zijn eigendom van Trendiq B.V.

Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trendiq B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Over Trendiq BV en Kortingscode-actiecode.net
Kortingscode-actiecode.net  is onderdeel van Trendiq B.V te Maassluis. Kortingscode-actiecode.net verkoopt zelf geen producten.  Geen enkele persoonsinformatie die door Trendiq BV. middels de website Kortingscode-actiecode.net wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden aan derden verstrekt zonder toestemming van de websitebezoeker/gebruiker/klant. Zie daartoe ook het privacy beleid van Trendiq BV.
De op deze website getoonde informatie wordt door Trendiq BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Trendiq BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op de website Kortingscode-actiecode.net met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Uitsluiting aansprakelijkheid
Trendiq B.V. is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website of medium dan ook die naar de website kortingscode-actiecode.net linkt.
Trendiq BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaan is vóór, tijdens of ná afloop van gekochte producten. Trendiq BV staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de hier aangeboden informatie door aanbieders.
Trendiq BV en Kortingscode-actiecode.net sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website kortingscode-actiecode.net.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content van de website kortinscode-actiecode.net die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, moet men contact opnemen met Trendiq BV (dit kan via de contact pagina)
Links naar websites derden
Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Kortingscode-Actiecode.net welke geen eigendom zijn van Trendiq BV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.
Indien deze links geactiveerd worden, verlaat de bezoeker/gebruiker de website van Kortingscode-Actiecode.net  Hoewel Kortingscode-Actiecode.net uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die geen eigendom van Trendiq BV. zijn, wordt afgewezen.
Beschikbaarheid website Kortingscode-actiecode.net
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.  Kortingscode-actiecode.net spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.